Stroj šije chybné stehy alebo vynechané miesta.

Prípadne je vaša ihla na šitie zahnutá alebo tupá? Preventívne namontujte novú ihlu. Plochá časť ihly musí ukazovať smerom dozadu a ihly sa v určenej násade musia zasunúť až celkom nahor.

Následne navlečte nanovo.

Pri chybných stehoch a vynechaných miestach skontrolujte tiež pomer ihla-niť-látka.

Pri šití tenkých látok odporúčame tenkú ihlu a tenkú niť.

Pri šití hrubých látok odporúčame hrubú ihlu a hrubú niť.  

Prípadne ihla šila aj na stehovú dosku alebo na prítlačnú pätku tak, aby sa trochu prestavila. V tomto prípade namontujte tiež novú ihlu.

Posledná aktualizácia 15.02.2022, napísal Redaktion VERITAS.

Go back