Pri šití sa vytvárajú slučky.

Ak sa vytvárajú slučky na spodnej strane látky, zvýšte horné napnutie nite tak, že nastavíte vyššie číslo.

Skontrolujte tiež, či sa v napínacom kotúči nachádzajú zvyšky nite alebo prach a prípadne vyčistite medziľahlý priestor pomocou špáradla alebo štetca.

Ak sa naproti tomu vytvárajú slučky na hornej strane látky, znížte horné napnutie nite tak, že nastavíte nižšie číslo.

Tiež tu skontrolujte, či sa zvyšky nite alebo prach nachádzajú pod listovou pružinou.

Posledná aktualizácia 15.02.2022, napísal Redaktion VERITAS.

Go back