Látka sa netransportuje.

Skontrolujte, či je podávač zapustený.

Snáď je dĺžka stehu nastavená na 0 a zabraňuje transportu? V tomto prípade zvýšte číslo dĺžky stehu.

V zriedkavých prípadoch môžu byť medziľahlé priestory podávača znečistené a mali by sa vyčistiť.

Posledná aktualizácia 15.02.2022, napísal Redaktion VERITAS.

Go back