Aplikace pro VERITAS Florence

VERITAS Florece spolupracuje s aplikací pro smartphony a tablety a umožňuje intuitivní tvorbu a zpracování.

 

Aplikace, v níž jsou uloženy motivy a individuální přizpůsobení, umožňuje provádět nastavení. Po výměně šicí jednotky za vyšívací jednotku je možné v aplikaci sledovat a nastavit vyšívání. Pro komunikaci s vyšívacím strojem lze využít přímé spojení WLAN nebo stávající síť WLAN.

Volba předlohy

V aplikaci je již uloženo 70 vyšívacích vzorů, z nichž si můžete vybírat. Další vzory v běžných formátech lze jednoduše importovat a používat. Umístění a přizpůsobení různě velkým vyšívacím rámům VERITAS Florence se provádí intuitivně jedním pohybem prstu na displeji.

Zpracování obrazu

Jediným pohybem prstu můžete na libovolné místo vyšívacího rámu umístit motivy anebo je otáčet či posouvat. Je rovněž možné přizpůsobit velikost nebo vložit další motiv anebo texty. Individuální sestavy lze uložit do aplikace a příště opět vyvolat.

 

Přizpůsobení barev

V aplikaci je možné přizpůsobit barvy motivů, a tak vytvořit již předem vzor pro vyšívaný motiv. V knihovně barev jsou uloženi výrobci vyšívacích přízí a barvy přízí včetně příslušných čísel a označení. Tak si můžete ještě před vlastním vyšíváním opatřit správné příze.

 

Zahájení vyšívání

Před zahájením vyšívání aplikace zkontroluje, zda je nasazen správný vyšívací modul a zavedena příze. Vzor je přenesen prostřednictvím WLAN do VERITAS Florence a jediným stisknutím tlačítka začne stroj s první barvou.

Sledování průběhu

Aplikace MyPatterns ukazuje okamžitý průběh vyšívání po jednotlivých stezích a automaticky upozorní na nutnost výměny barvy příze nebo spodní nitě.

Aplikace pro Android

Ale dost teorie - nemáte chuť na trochu praxe? Stáhněte si bezplatnou aplikaci MyPatterns z Google Play a vyzkoušejte si na smartphonu nebo tabletu s Androidem, jaký ve vás dřímá umělec!

Na aplikaci pro Android »

Aplikace pro iOS

Pokud si chcete ihned vyzkoušet to, o èem jste si pøeèetli, stáhnìte si bezplatnou aplikaci MyPatterns na iPhone nebo iPad. Vytvoøte si vyšívací pøedlohy z oblíbených motivù, které mùžete vyšít na VERITAS Florence!

Na aplikaci pro IOS »